Zmiana rozmiaru tekstu

-A A +A

Menu

Media

Podyplomowe Studia z Mediacji Cywilnych i Rodzinnych

PODYPLOMOWE STUDIA Z MEDIACJI CYWILNYCH I RODZINNYCH są propozycją odpowiadającą na pogłębiające się konflikty w sferze społecznej i rodzinnej. Zastosowanie mediacji w Polsce rozwija się, a tym samym wzrasta zapotrzebowanie na wykwalifikowanych mediatorów. Na rynku pracy oraz w obszarze działalności społecznej poszukiwani są również specjaliści posiadający wysokie kompetencje z zakresu komunikacji, negocjacji oraz rozwiązywania konfliktów. Absolwenci tego kierunku studiów podyplomowych mogą wykorzystywać zdobyte umiejętności w każdej realizacji interpersonalnej oraz w przestrzeni publicznej.

W rozwijającym się również systemie wsparcia rodziny zdobycie umiejętności z zakresu tych studiów przyczyni się do znacznego wzrostu kompetencji zawodowych oraz możliwości podejmowania wielu funkcji zawodowych.

 

Studia przeznaczone są dla absolwentów kierunków społecznych i humanistycznych, prawnych lub pokrewnych, którzy chcą przygotować się do pełnienia roli mediatora w sprawach cywilnych i rodzinnych. Absolwenci studiów zdobędą wiedzę oraz umiejętności praktyczne zastosowania mediacji w rozwiązywaniu konfliktów w obszarze cywilnym i rodzinnym. 

Studia adresowane są do:

  • pracowników socjalnych oraz specjalistów pracy socjalnej;
  • prawników;
  • psychologów i terapeutów;
  • opiekunów;
  • asystentów rodziny;
  • koordynatorów programów i projektów socjalnych i społecznych, szczególnie z zakresu animacji społecznej, wsparcia rodziny;
  • pedagogów, socjologów oraz absolwentów innych kierunków humanistycznych i społecznych, pragnących podejmować działalność w charakterze mediatora;
  • osób zainteresowanych mediacją;

W ramach studiów słuchacze zdobędą wiedzę w zakresie prawa cywilnego i rodzinnego, metodyki procesu mediacji oraz pogłębią swoje kompetencje komunikacji  i negocjacji. Ważnym aspektem prowadzonych zajęć będzie położenie akcentu na zdobycie umiejętności praktycznego zastosowania mediacji w sprawach cywilnych i rodzinnych. Zdobycie wiedzy w zakresie zastosowania mediacji pozwoli na poszerzenie możliwości zatrudnienia absolwentów tych studiów.

PLAN STUDIÓW NA ROK AKADEMICKI 2018/2019

PROGRAM STUDIÓW NA ROK AKADEMICKI 2018/2019

EFEKTY KSZTAŁCENIA

Absolwenci przygotowani są do pracy w charakterze mediatora w zakresie cywilnym i rodzinnym. Zdobędą umiejętności komunikacji oraz rozwiązywania konfliktów. Mogą podejmować zatrudnienie w instytucjach i organizacjach wspierających społeczności lokalne i rodziny, w obszarze polityki społecznej oraz prowadzić własną działalność w zakresie rozwiązywania konfliktów. Ukończenie studiów umożliwi również absolwentom uzyskanie wpisu na listę stałych mediatorów prowadzonych przez prezesów sądów okręgowych.

Podyplomowe Studia z Mediacji Cywilnych i Rodzinnych są realizowane w zjazdach co dwa tygodnie, w soboty, godz. 8.30 – 19.00.

Warunkiem ukończenia studiów jest obecność i aktywność na zajęciach (dopuszczalna jest 10% absencja w ciągu dwusemestralnego cyklu trwania studiów), pozytywny wynik egzaminów i zaliczeń objętych programem studiów. Dodatkowo przewidziana jest obrona przygotowanej w trakcie studiów pracy dyplomowej.

 

JEDNOSTKĄ PROWADZĄCĄ STUDIA jest:
Wydział Nauk Społecznych, Instytut Pracy Socjalnej
Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
 
DANE TELEADRESOWE JEDNOSTKI:
Wydział Nauk Społecznych,
31-002 Kraków,
ul. Kanonicza 9, II piętro, pok. 301,
 
KIEROWNIKIEM STUDIÓW jest:
dr Katarzyna Wojtanowicz,
e-mail: katarzyna.wojtanowicz@upjp2.edu.pl
 
Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie Wszelkie prawa zastrzeżone przez Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie 2020