Zmiana rozmiaru tekstu

-A A +A

Menu

Media

Podyplomowe Studia Pastoralne Formacji Stałej Kapłanów

 

Podyplomowe Studia Pastoralne Formacji Stałej Kapłanów skierowane są do księży Diecezji Bielsko – Żywieckiej i Archidiecezji Krakowskiej o krótkim stażu kapłańskim (od 2 roku po święceniach). Celem Podyplomowych Studiów Pastoralnych jest pogłębienie wiedzy o współczesnych problemach społecznych i pastoralnych, przez pryzmat dociekań teologicznych, psychologicznych i pedagogicznych. Poszerzenie wiedzy z zakresu najnowszych dokumentów Kościoła dotyczących spraw wiary i moralnego postępowania oraz głównych trendów społecznych, umożliwi Studentom lepsze zrozumienie i roztropniejsze kierowanie grupami kościelnymi w stronę umocnienia ich chrześcijańskiej osobowości. Postępująca pauperyzacja społeczeństwa nie ułatwia posługi kapłańskiej, zwłaszcza w małych, zamkniętych zbiorowości społecznych. Istnieje zatem pilna konieczność zapoznania się z nowymi możliwościami i metodami ewangelizacji – nie tylko Słowem, ale także tzw. dobrymi praktykami czy systemami komunikacji, które pobudzą parafian do świadczenia „konkretnych uczynków miłosierdzia”. Spotkanie i dialog „teorii z praktyką” może stać się okazją do wzajemnej, ubogacającej wymiany wiedzy i doświadczenia. Absolwent Studiów może stać się profesjonalnie przygotowanym, a więc kompetentnym animatorem życia religijnego, kulturalnego i społecznego.

Po odbyciu studiów podyplomowych, Absolwent uzyskuje lepszą wiedzę z zakresu teologii pastoralnej, biblistyki i duchowości oraz aktualnego środowiska życia rodzin i jednostek. Pogłębienie samodoskonalenia się w oparciu o Biblię, nauczanie Kościoła oraz formację intelektualną daje w efekcie poczucie profesjonalnego przygotowania Absolwenta do lepszego zarządzania sobą i zespołami w relacji do różnorakich wyzwań współczesności.

Zajęcia odbywają się jeden raz w semestrze: październik/listopad oraz marzec/kwiecień, czwartek – piątek – sobota (łącznie 15 godzin każdy zjazd). W wyznaczonych ośrodkach formacyjnych Diecezji Bielsko-Żywieckiej i Archidiecezji Krakowskiej.

 

JEDNOSTKĄ PROWADZĄCĄ STUDIA jest
Wydział Teologiczny Uniwersytetu Papieskiego  Jana Pawła II w Krakowie

 

DANE TELEADRESOWE JEDNOSTKI:
Sekretariat Wydziału Teologicznego
31-002 Kraków, ul. Kanonicza 9, II piętro, pok.305
Tel.12 421 89 45
 
KIEROWNIKIEM STUDIÓW jest
Ks. dr hab. Janusz Mieczkowski
 
 
Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie Wszelkie prawa zastrzeżone przez Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie 2020