Zmiana rozmiaru tekstu

-A A +A

Menu

Media

Podyplomowe Studia Kreatywność w Social Media/Creative Social Media

 

NAZWA STUDIÓW:

PODYPLOMOWE STUDIA KREATYWNOŚĆ W SOCIAL MEDIA / CREATIVE SOCIAL MEDIA

 

TYP STUDIÓW:
doskonalące

POZIOM POLSKIEJ RAMY KWALIFIKACJI:

PRK: 7

CHARAKTERYSTYKA STUDIÓW:

Studia mają służyć praktycznemu przygotowaniu do kreatywnej pracy dziennikarskiej w social media. Zbudowane są wokół czterech zespołów kompetencji niezbędnych w wykorzystaniu twórczym narzędzi, jakie dostarczają współczesne media społecznościowe:

 • Kompetencje operacyjne - posługiwanie się narzędziami social media;
 • Kompetencje analityczne - znajomość narzędzi analizy sieci i social media;
 • Kompetencje organizacyjne - umiejętność organizacji pracy i nadzoru nad zespołami kreatywnymi;
 • Kompetencje kreatywne - rozwinięcie umiejętności twórczego myślenia i szeroko rozumianej kreatywności;

Program studiów jest zgodny z wytycznymi KRK i PRK dotyczącymi uczenia się przez całe życie.

 

SYLWETKA ABSOLWENTA:

Absolwenci będą gotowi do podjęcia pracy dyrektorów kreatywnych, marketingowców social media, copywriterów, kreatorów wizerunku, kreatorów kontentu, analityków social media.

 

NAZWA JEDNOSTKI PROWADZĄCEJ STUDIA:

Wydział Nauk Społecznych
Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej
 

DANE TELEADRESOWE JEDNOSTKI:

Wydział Nauk Społecznych,
Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej
31-044 Kraków,
ul. Grodzka 40, II piętro

 

KIEROWNIK STUDIÓW:

dr hab. Krzysztof Gurba

 

KRYTERIA KWALIFIKACJI:

O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń

 

WARUNKI PRZYJĘCIA NA STUDIA:

 • Absolwenci  studiów pierwszego lub drugiego stopnia (ze wszystkich obszarów nauk).
 • Rekrutacja na studia podyplomowe odbywa się przez Internetową Rejestrację Kandydatów (IRK). Kandydat rejestruje się na stronie www.irk.upjp2.edu.pl
  i postępuje zgodnie z wytycznymi zamieszczonymi w IRK.
 • Osoby niebędące obywatelami polskimi mogą podejmować i odbywać studia podyplomowe według zasad określonych we właściwych przepisach.

 

WYMAGANE DOKUMENTY:

Kandydat na studia podyplomowe składa w sekretariacie studiów następujące dokumenty:

 • wydrukowany formularz rekrutacyjny wygenerowany z konta kandydata  w IRK opatrzony jego własnoręcznym podpisem;
 • podanie do kierownika studiów;
 • odpis dyplomu magisterskiego lub licencjackiego, lub uwierzytelniona notarialnie kopia;
 • życiorys;
 • kserokopię dowodu osobistego;

 

TERMINY REKRUTACJI:

Termin rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji elektronicznej:

Nabór na semestr zimowy: 7 maja 2018 r. – 23 września 2018 r.,
Nabór na semestr letni: 3 grudnia 2019 r.– 10 lutego 2019 r.,

 

Termin składania wymaganych dokumentów:

Nabór na semestr zimowy: 24 września 2018 r. – 28 września 2018 r.
Nabór na semestr letni: 11 lutego 2019 r. - 20 lutego 2019 r.

 

Miejsce składania dokumentów: 31-069 Kraków, ul. Bernardyńska 3, parter, pok. 52, w godzinach otwarcia sekretariatu.

 

LIMIT MIEJSC:

limit dolny:  15
limit górny: 30
 

OPŁATY:

opłata rekrutacyjna: 100,00 zł
opłata za semestr: 1 900,00 zł

 

DATA ROZPOCZĘCIA I ZAKOŃCZENIA STUDIÓW:

1 października 2018 r. - 30 września 2019 r.

lub

25 lutego 2019 r. - 31 marca 2020 r.

 

LICZBA SEMESTRÓW I ILOŚĆ GODZIN:

2 semestry po 180 godzin każdy

180 godzin (konwersatoria, warsztaty, sesje wyjazdowe, praktyki, wizyty on field, prezentacje publiczne), w tym 40 godzin zajęć na odległość (prace projektowe, indywidualny coaching, elementy e-learningu, telekonferencja)

 

SUMA PUNKTÓW ECTS: 60

 

WARUNKI UKOŃCZENIA STUDIÓW:

 1. Zaliczenie 2 semestrów studiów na podstawie zaliczonych wszystkich przedmiotów przewidzianych programem studiów.
 2. Obrona pracy dyplomowej napisanej w ramach seminarium dyplomowego.

 

Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie Wszelkie prawa zastrzeżone przez Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie 2019