Zmiana rozmiaru tekstu

-A A +A

Menu

Media

Podyplomowe Studia Zarządzanie w Mediach i Kulturze

 

PODYPLOMOWE STUDIA ZARZĄDZANIE W MEDIACH I KULTURZE  skierowane są zarówno do osób już pracujących w strukturach zarządczych szeroko rozumianych z branży mediów i kultury, jak i absolwentów wszystkich obszarów studiów interesujących się podjęciem pracy w zakresie średniego szczebla zarządzania w mediach. Celem studiów jest zapoznanie ze współczesnymi modelami zarządzania, jak również konfrontacja zdobytej wiedzy teoretycznej z jej implementacją w praktyce. Studia obejmują zarówno treści ekonomiczne, prawne czy techniczne jak i odnoszące się do zarządzania osobami, projektami, wydarzeniami kulturalnymi czy wizerunkiem. Ważnym celem jest zbudowanie pomostu między instytucjami zaufania publicznego, jakim są media, a światem biznesu, w którym one działają.

PODYPLOMOWE STUDIA ZARZĄDZANIE W MEDIACH I KULTURZE przewidziane są dla:
 • Menadżerów mediów średniego i niższego szczebla:
a. chcących dokonać weryfikacji stosowanych przez siebie metod zarządzania i zaznajomić się z panującymi obecnie trendami
b. nieposiadających potwierdzenia swojej wiedzy i doświadczenia w formie dyplomu
 • Absolwentów różnych kierunków interesujących się podjęciem pracy jako osoba zarządzająca w szeroko rozumianej branży medialnej i kultury.
 • Pracowników domów kultury, świetlic, bibliotek, muzeów poszukujących wiedzy i umiejętności potrzebnych do zarządzania nimi zarówno w środowisku wewnętrznym jak i zewnętrznym.
 • Przedstawicieli firm, instytucji i samorządów terytorialnych, dysponujących komórkami promocji i marketingu budujących markę w mediach.

Połączenie wiedzy ogólnej z obszaru zarządzania ze szczególnymi wymaganiami branży medialnej i kultury działającej w dynamicznie zmieniającym się środowisku ma przygotować do sprawnego i skutecznego kierowania organizacjach działającymi na tym polu.

Przed absolwentami studiów otwierają się możliwości zatrudnienia w następujących branżach:

 • rozgłośnie radiowe i telewizyjne
 • wydawnictwa prasowe i muzyczne
 • agencje PR-owe i reklamowe
 • portale internetowe
 • działy komunikacji i marketingu
 • teatrach
 • muzeach
 • domach kultury
JEDNOSTKĄ PROWADZĄCĄ STUDIA jest
Wydział Nauk Społecznych
Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej
Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie

 

DANE TELEADRESOWE JEDNOSTKI:
Wydział Nauk Społecznych,
Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej
31-044 Kraków,
ul. Grodzka 40, II piętro
 
KIEROWNIKIEM STUDIÓW jest
ks. dr Sławomir Soczyński
 
 
 
Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie Wszelkie prawa zastrzeżone przez Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie 2020