Zmiana rozmiaru tekstu

-A A +A

Menu

Media

Podyplomowe Studia Edukacja Medialna

 

PODYPLOMOWE STUDIA EDUKACJA MEDIALNA / MEDIA RELATIONS
Proponowana forma kształcenia aktualizuje wiedzę oraz daje dodatkowe umiejętności w zakresie profesjonalnego, świadomego korzystania z przestrzeni medialnej. Jest także zgodna z wytycznymi KRK i PRK dotyczącymi uczenia się przez całe życie.
 

Studia edukacji medialnej / media relations przewidziane są dla:

  • Dyrektorów szkół: (świadome  kreowanie swojego wizerunku jako szefa placówki oświatowej oraz swojej szkoły w celu pozyskania większego naboru uczniów; zasady wystąpień przed kamerą i współpracy z mediami, podstawy protokołu dyplomatycznego i wizażu)
  • Nauczycieli, którzy prowadzą lub będą prowadzili lekcje w klasach o profilu  dziennikarskim lub ścieżkę międzyprzedmiotową (komunikacja medialna) (np. jak fotografować wydarzenia z życia szkoły, dokumentować osiągnięcia uczniów i nauczycieli; prezentować działalność szkolnych kół naukowych i artystycznych w mediach i na stronie www szkoły)
  • Szkolnych informatyków (nauczyciele informatyki) (zasady administrowania stroną www szkoły, aktualizacja treści, estetyka strony oraz promocja szkoły w mediach)
  • Pracowników domów kultury, świetlic, bibliotek, księgarni o formule klubu-kawiarni (promocja kultury, filmowe kluby dyskusyjne, wystawy fotograficzne – jak wypromować placówkę kultury w mediach)
  • Przedstawicieli szkół prywatnych, katolickich – budowanie marki szkoły w mediach, współpraca z dziennikarzami, promocja szkoły w środkach przekazu jako element strategii pozwalającej na zwiększenie naboru uczniów)
  • Rodziców, katechetów i wychowawców

Absolwent jest przygotowany, dzięki zdobytej wiedzy, umiejętnościom i kompetencjom personalnym i społecznym, do pracy w placówkach oświatowych, kulturalnych w biurach komunikacji społecznej i prasowych, w organach użyteczności publicznej, organizacjach samorządowych i lokalnych, instytucjach prowadzących edukację medialną i działalność informacyjną – wszędzie tam, gdzie ważna jest umiejętność sprawnego porozumiewania się, budowania i odpowiedniego kształtowania szeroko pojętych więzi społecznych, budowania marki osoby/firmy, podejmowania działań promocyjnych i marketingowych.

Absolwent jest gotów do podejmowania wyzwań badawczych oraz (jeśli ukończył studia drugiego stopnia) do podjęcia studiów trzeciego stopnia (doktoranckich).

Ukończenie podyplomowych studiów Edukacja medialna / media relations – z elementami treningu umiejętności komunikacyjnych – da absolwentom szansę zdobycia atrakcyjnej pracy w szeroko rozumianym sektorze społecznym (publicznym).

JEDNOSTKĄ PROWADZĄCĄ STUDIA jest
Wydział Nauk Społecznych
Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej
Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie

 

DANE TELEADRESOWE JEDNOSTKI:
Wydział Nauk Społecznych,
Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej
31-044 Kraków,
ul. Grodzka 40, II piętro
 
KIEROWNIKIEM STUDIÓW jest
ks. dr hab. Robert Nęcek
 
Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie Wszelkie prawa zastrzeżone przez Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie 2020