Zmiana rozmiaru tekstu

-A A +A

Menu

Media

OPŁATY

 

WYSOKOŚĆ OPŁAT

Wysokość opłat za zajęcia dydaktyczne na studiach podyplomowych w Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II w Krakowie:

 

  • Zarządzenie nr 13/2019 Rektora Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie w sprawie wysokości opłat za zajęcia dydaktyczne na studiach podyplomowych  w Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II w Krakowie w roku akademickim roku akademickim 2019/2020.
  • Zarządzenie nr 7/2019 Rektora Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie w sprawie wysokości opłaty rekrutacyjnej związanej z przyjęciem na studia wyższe i podyplomowe w Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II w Krakowie w roku akademickim 2019/2020.

 

  • Zarządzenie nr 22/2018  Rektora Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie w sprawie wysokości opłat za zajęcia dydaktyczne na studiach podyplomowych w roku akademickim 2018/2019.
  • Zarządzenie nr 17/2018 Rektora Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie w sprawie wysokości opłaty za postępowanie związane z przyjęciem na studia na UPJPII w Krakowie na rok akademicki 2018/2019.
  • Zarządzenie nr 84/2017 Rektora Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie w sprawie wysokości opłat za zajęcia dydaktyczne na studiach podyplomowych w roku akademickim 2017/2018.

 

Wysokość opłat za sporządzanie dokumentów związanych z procesem kształcenia na studiach podyplomowych w Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II w Krakowie:

  • Zarządzenie nr 43/2018 Rektora Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie w sprawie wysokości opłat za sporządzanie dokumentów związanych z procesem kształcenia na studiach podyplomowych.

 

Zarządzenie nr 12/2019 Rektora Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie w sprawie wprowadzenia wzoru umowy o zasadach ponoszenia opłat za uczestnictwo w wybranych Zjazdach odbywających się w ramach Podyplomowych Studiów z Monodii Liturgicznej na Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II w Krakowie. Załącznik do Zarządzenia nr 12/2019

Zarządzenie nr 75/2018 Rektora Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie w sprawie wprowadzenia wzorów umów o warunkach odpłatności za studia podyplomowe. Załącznik nr 1 do Zarządzenia.

Zarządzenie nr 48/2016 Rektora Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie w sprawie terminów wnoszenia opłat za usługi edukacyjne związane z procesem kształcenia na studiach wyższych, doktoranckich oraz podyplomowych.

Uchwała nr 97/2014 Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie w sprawie wprowadzenia "Regulaminu opłat za studia wyższe, studia doktoranckie, studia podyplomowe kursy dokształcające i szkolenia w Uniwersytecie Papieskim w Krakowie". Załącznik nr 1 do Uchwały- Regulamin.

 

Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie Wszelkie prawa zastrzeżone przez Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie 2020