Zmiana rozmiaru tekstu

-A A +A

Menu

Media

PODYPLOMOWE STUDIA Z TEOLOGII ZE SPECJALIZACJĄ W EKLEZJOLOGII/LICENCJAT KOŚCIELNY

 

Wydział Teologiczny Sekcja w Tarnowie UPJPII w Krakowie poszerza ofertę edukacyjną, zapraszając absolwentów na PODYPLOMOWE STUDIA Z TEOLOGII ZE SPECJALIZACJĄ W EKLEZJOLOGII.  Studia te ze względu na swój charakter służą nie tylko pogłębieniu wiary, ale także prawdziwe humanistycznej formacji. Studia pomogą w zdobyciu umiejętności twórczego myślenia, krytycznej oceny współczesnych problemów teologicznomoralnych. Zapoznają z metodami prowadzenia dyskusji oraz klarownego przedstawiania i uzasadniania własnych poglądów.

Studia podyplomowe służą osobistemu rozwojowi, uwrażliwieniu na problemy współczesności i bardziej świadomemu przeżywaniu własnego życia w jego etycznym wymiarze. Absolwent posiądzie także umiejętność racjonalnego przekazywania wiedzy, argumentowania i prowadzenia merytorycznej dyskusji. Będzie mógł aktywnie i twórczo włączać się w dialog społeczny dotyczący problemów moralnych.

Studia podyplomowe przeznaczone są dla absolwentów dowolnych szkół wyższych zainteresowanych problematyką studiów. Są to studia doskonalące. Zajęcia prowadzić będą pracownicy Wydziału Teologicznego Sekcja w Tarnowie UPJPII w Krakowie. Nauka potrwa sześć semestrów.

 

PLAN STUDIÓW 2018/2019

PLAN STUDIÓW 2019/2020

PLAN STUDIÓW 2020/2021

PROGRAM STUDIÓW 2018/2021

EFEKTY KSZTAŁCENIA

 

JEDNOSTKĄ PROWADZĄCĄ STUDIA jest
Wydział Teologiczny Sekcja w Tarnowie.
 
KIEROWNIKIEM STUDIÓW jest
Ks. dr hab. Marek Kluz, prof. UPJPII
 

DANE TELEADRESOWE JEDNOSTKI:

Wydział Teologiczny, Sekcja w Tarnowie ul. Piłsudskiego 6, 33-100  Tarnów, tel. 146223331; 146213504(05) w. 618; tel./fax 146223331; email: wteolo@diecezja.tarnow.pl; www.wt.diecezja.tarnow.pl;

Sekretariat studiów podyplomowych:

Sekretariat WTST, ul. Piłsudskiego 6, 33-100  Tarnów, tel. 146223331; 146213504(05) w. 618; tel./fax 146223331; email: wteolo@diecezja.tarnow.pl;

GODZINY OTWARCIA SEKRETARIATU:
poniedziałek  12.30-16.00
wtorek             12.30-16.00
środa                12.30-16.00
piątek              12.30-16.00
 
 
Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie Wszelkie prawa zastrzeżone przez Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie 2020