Zmiana rozmiaru tekstu

-A A +A

Menu

Media

PODYPLOMOWE STUDIA Z TEOLOGII ZE SPECJALIZACJĄ W EKLEZJOLOGII/LICENCJAT KOŚCIELNY

 

Wydział Teologiczny Sekcja w Tarnowie UPJPII w Krakowie poszerza ofertę edukacyjną, zapraszając absolwentów na PODYPLOMOWE STUDIA Z TEOLOGII ZE SPECJALIZACJĄ W EKLEZJOLOGII.  Studia te ze względu na swój charakter służą nie tylko pogłębieniu wiary, ale także prawdziwe humanistycznej formacji. Studia pomogą w zdobyciu umiejętności twórczego myślenia, krytycznej oceny współczesnych problemów teologicznomoralnych. Zapoznają z metodami prowadzenia dyskusji oraz klarownego przedstawiania i uzasadniania własnych poglądów.

Studia podyplomowe służą osobistemu rozwojowi, uwrażliwieniu na problemy współczesności i bardziej świadomemu przeżywaniu własnego życia w jego etycznym wymiarze. Absolwent posiądzie także umiejętność racjonalnego przekazywania wiedzy, argumentowania i prowadzenia merytorycznej dyskusji. Będzie mógł aktywnie i twórczo włączać się w dialog społeczny dotyczący problemów moralnych.

Nauka potrwa sześć semestrów. Studia podyplomowe przeznaczone są dla absolwentów dowolnych szkół wyższych zainteresowanych problematyką studiów. Są to studia doskonalące. Zajęcia prowadzić będą pracownicy Wydziału Teologicznego Sekcja w Tarnowie UPJPII w Krakowie.

 

PLAN STUDIÓW 2018/2019

PLAN STUDIÓW 2019/2020

PLAN STUDIÓW 2020/2021

PROGRAM STUDIÓW 2018/2021

EFEKTY KSZTAŁCENIA

 

JEDNOSTKĄ PROWADZĄCĄ STUDIA jest
Wydział Teologiczny Sekcja w Tarnowie.
 
KIEROWNIKIEM STUDIÓW jest
Ks. dr hab. Marek Kluz, prof. UPJPII
 

DANE TELEADRESOWE JEDNOSTKI:

Wydział Teologiczny, Sekcja w Tarnowie ul. Piłsudskiego 6, 33-100  Tarnów, tel. 146223331; 146213504(05) w. 618; tel./fax 146223331; email: wteolo@diecezja.tarnow.pl; www.wt.diecezja.tarnow.pl;

Sekretariat studiów podyplomowych:

Sekretariat WTST, ul. Piłsudskiego 6, 33-100  Tarnów, tel. 146223331; 146213504(05) w. 618; tel./fax 146223331; email: wteolo@diecezja.tarnow.pl;

GODZINY OTWARCIA SEKRETARIATU:
poniedziałek  12.30-16.00
wtorek             12.30-16.00
środa                12.30-16.00
piątek              12.30-16.00
 
 
Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie Wszelkie prawa zastrzeżone przez Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie 2019