Zmiana rozmiaru tekstu

-A A +A

Menu

Media

Podyplomowe Studia Filozofia w Biznesie

 

PODYPLOMOWE STUDIA FILOZOFIA W BIZNESIE to  studia kształtujące i rozwijające umiejętności oraz kompetencje filozoficzne dla wszystkich uczestników życia gospodarczego.

Filozofia w biznesie przez długi czas była charakteryzowana jako „za dużo gadania, za mało działania”. Szybkie działanie może przynieść bardzo dobre skutki, ale jeżeli jest nieprzemyślane, może również zakończyć się katastrofą. Intuicja biznesowa i profesjonalna wiedza to ważne narzędzia, które prowadzą do sukcesu, umiejętności a kompetencje filozoficzne pozwolą Ci osiągnąć jeszcze więcej.

Dlaczego w życiu gospodarczym przydaje się filozofia? Dokładnie zrozumiesz to po naszym kursie, ale teraz kilka wskazówek. Filozofia nie skupia się na działaniu, tylko na zadaniu pytań, w tym sensie, nie chodzi jej o znalezienie odpowiedzi, raczej o krytyczne zakwestionowanie odpowiedzi, które już mamy. Filozofia nie uczy, co myśleć, tylko jak myśleć! Pozwala tworzyć i stosować heurystyki, które wykraczają poza standardowe ramy rozumowania osób wykształconych kierunkowo, a które mogą nie tylko przyspieszyć rozwiązywanie problemów, ale i dają poważną przewagę nad konkurencją . Dzięki umiejętnościom filozoficznym udaje się spojrzeć dalej niż zakładamy, że można patrzeć, i – na przykład – odkryć nisze do zagospodarowania w biznesie lub lepiej przygotować się na nadchodzące okoliczności. Patrząc szerzej, niż tylko przez kategorie właściwe dla sfery biznesu, można dzięki filozoficznemu podejściu zrobić ze swojej działalności coś więcej, niż tylko narzędzie do pomnażania zysków – trafnie odpowiadając na zapotrzebowanie społeczeństwa, przewidując jego przyszłe potrzeby. Rozumienie standardów i trendów w moralności również może być narzędziem przewagi na konkurencją: pozwoli zbudować zespół, zatrzymać najlepszych pracowników i zbudować zaufanie klientów.

Rozumiemy, jak bardzo trzeba dziś szanować swój czas, dlatego przygotowaliśmy studia podyplomowe w pigułce. Osiemnaście sobót w ciągu półtorej roku pozwoli Ci, poprzez starannie przygotowane, skondensowane zajęcia prowadzone przez specjalistów, nabyć unikalne, filozoficzne umiejętności i kompetencje, które są pomocne w kluczowych obszarach działalności gospodarczej oraz w życiu osobistym. Aby zapewnić najwyższą jakość kształcenia gwarantujemy małe grupy podczas zajęć. Wszystko to w duchu myśli chrześcijańskiej, w legendarnej atmosferze UPJPII i w wygodnym budynku w samym centrum Krakowa.

 

Nasze studia mogą pomóc w:

 

* bardziej świadomym życiu

* ustaleniu hierarchii wartości i odróżnianiu tego, co istotne od tego, co nieistotne

* optymalizacji działań

* prowadzeniu rozmów

* zadawaniu precyzyjnych pytań (innym i sobie)

* zajmowaniu i prezentowaniu przemyślanego stanowiska

* szybkim identyfikowaniu problemów

* znajdowaniu rozwiązań, które wykraczają poza standardowe ramy myślenia

* implementacji myśli chrześcijańskiej do życia gospodarczego

* rozwoju świadomości moralnej dotyczącej zagadnień życia gospodarczego

* formułowaniu standardów etycznych i rozwiązywaniu trudności moralnych w firmach

* zbudowaniu narzędzi do samodzielnego rozwoju filozoficznych kompetencji i umiejętności

* poszukiwaniu odpowiedzi na najważniejsze życiowe pytania

Poznasz tylko wąski wycinek filozofii, ponieważ celem tych studiów jest praktyczna pomoc w osiągnięciu sukcesu w życiu gospodarczym poprzez zbudowanie i rozwój kompetencji i umiejętności filozoficznych. Jeżeli chciałbyś zagłębić się w filozofii, rozwinąć swój umysł, poznać myśl najwybitniejszych umysłów naszej cywilizacji, przygotować się na wyzwania, które przed nią stoją, udoskonalić swoje umiejętności krytycznego myślenia i rzetelnej argumentacji, musisz poświęcić na to trochę więcej czasu. Dla chcących rozwijać dalej swe myślenie filozoficzne oferujemy również wiele innych możliwości (ze studiami doktoranckimi włącznie), pomożemy również w dobraniu indywidualnych rozwiązań

Absolwent studiów podyplomowych posiada zaawansowane kompetencje i umiejętności filozoficzne przydatne w praktyce życia gospodarczego oraz wiedzę i umiejętności niezbędne do ich dalszego rozwijania. Absolwent potrafi w sposób spójny priorytetyzować swoje cele oraz hierarchizować wartości. Absolwent wykorzystuje swoje umiejętności i kompetencje filozoficzne w prowadzeniu rozmów, szczególnie poprzez zadawanie precyzyjnych pytań, zajmowanie i prezentowanie przemyślanego stanowiska oraz znajdowanie rozwiązań, które wykraczają poza standardowe schematy myślenia. Absolwent jest świadom wpływu poglądów filozoficznych na kształt życia gospodarczego i zna możliwość implementacji myśli chrześcijańskiej do życia gospodarczego. Absolwent jest wrażliwy na problemy moralne pojawiające się w sferze gospodarczej – potrafi je identyfikować, proponować rozwiązania oraz formułować standardy, które pozwolą mierzyć się z moralnymi trudnościami innym uczestnikom życia gospodarczego.

Studia trwają trzy semestry, 194 godziny.

Liczba zjazdów: 6 sobót w semestrze (8:45-19:15)

JEDNOSTKĄ PROWADZĄCĄ STUDIA jest
Wydział Filozoficzny UPJPII
 
DANE TELEADRESOWE JEDNOSTKI:
Ul. Kanonicza 9
31-002 Kraków
Tel. 12 370 86 08
 
KIEROWNIKIEM STUDIÓW jest
dr Jakub Synowiec
 
 
 

 

Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie Wszelkie prawa zastrzeżone przez Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie 2020