Zmiana rozmiaru tekstu

-A A +A

Menu

Media

PODYPLOMOWE STUDIA SEMIOLOGICZNE "SYMBOLIKA W KULTURACH ŚWIATA"

PODYPLOMOWE STUDIA SEMIOLOGICZNE "SYMBOLIKA W KULTURACH ŚWIATA"

Oferta skierowana jest do absolwentów studiów pierwszego i drugiego stopnia. Szczególnie polecamy podjęcie studiów nauczycielom (zwłaszcza przedmiotów humanistycznych), animatorom grup parafialnych, religijnych oraz organizacji i ruchów o charakterze społecznym i kulturowym, przewodnikom i pilotom grup turystycznych i pielgrzymkowych, pracownikom muzeów, katechetom, duszpasterzom, artystom oraz osobom zajmującym się sztuką i kulturą. Studia mają na celu ukazanie kultury europejskiej przez pryzmat języka pozawerbalnego: symboli, znaków, rytuałów itp.

W trakcie zajęć przedstawiony będzie interkulturowy charakter symboli które funkcjonowały i nadal funkcjonują w naszym społeczeństwie. Prowadzone będą zajęcia między innymi z semiologii stroju, emblematyki, symboliki w kulturze słowiańskiej oraz obecnej w kulturach mniejszości narodowych i religijnych na ziemiach polskich. Przybliżona zostanie także symbolika w kulturze chrześcijańskiej – pojawiające się w Kościele symbole zaczerpnięte z wcześniejszych tradycji oraz te powstałe na gruncie religii chrześcijańskich. Ukazana zostanie asymilacja i przeobrażanie się znaczeniowe znaków, gestów i symboli. Poszczególne zajęcia poświęcone zostaną interpretacji dzieła sztuki w aspekcie symbolicznym, mowie ciała i etykiecie, symbolice w poezji, symbolom i rytuałom w kulturze ludowej, symbolicznemu przekazowi w heraldyce, symbolice hagiograficznej lub liturgii. Osobne zajęcia odnosiły się będą do symboli i strojów subkultur młodzieżowych oraz psychografologii.

Wiedza zdobyta podczas zajęć może być pomocną we właściwym rozumieniu kultury, sztuki, zagadnień historycznych oraz współczesnych przemian społecznych.

Studia mają charakter modułowy. Kandydaci mogą wybrać jeden z nich a po zakończeniu istnieje możliwość kontynuowania studiów na kolejnym module. Charakter i specyfika modułów każdorazowo prezentowana jest zgodnie z zatwierdzanymi i publikowanymi programami.

 
PODYPLOMOWE STUDIA SEMIOLOGICZNE "SYMBOLIKA W KULTURACH ŚWIATA"
 
 
 
 
 
KIEROWNIKIEM STUDIÓW jest
dr hab. Lucyna Rotter
tel. 12 422 57 85 wew. 729
tel.kom.48 607 035 687
Kraków ul.Franciszkańska 1, pok.202
 
JEDNOSTKĄ PROWADZĄCĄ STUDIA jest
Wydział Historii i Dziedzictwa Kulturowego
Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie
 
Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie Wszelkie prawa zastrzeżone przez Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie 2020