Zmiana rozmiaru tekstu

-A A +A

Menu

Media

PODYPLOMOWE STUDIA Z MONODII LITURGICZNEJ

PODYPLOMOWE STUDIA Z MONODII LITURGICZNEJ są adresowane do:
  • wszystkich muzyków (instrumentalistów, wokalistów, teoretyków);
  • księży, sióstr zakonnych, braci zakonych;
  • prowadzących zespoły w parafiach, animatorów życia muzycznego, prowadzących schole gregoriańskie;
  • organistów;
  • absolwentów wyższych uczelni pragnących rozszerzyć wiadomości w dziedzinie monodii liturgicznej;
  • wszystkich zainteresowanych śpiewem gregoriańskim oraz historią, rozwojem i duchowością zachodniej monodii liturgicznej;
  • osób pragnących podnieść kwalifikacje w zakresie monodii liturgicznej.
Podyplomowe Studia z Monodii Liturgicznej zapoznają słuchaczy z genezą, historią i rozwojem monodii liturgicznej (zachodniej i wschodniej tradycji) ze szczególnym uwzględnieniem śpiewu gregoriańskiego w duchu najnowszych badań semiologii gregoriańskiej.
Podyplomowe Studia z Monodii Liturgicznej dają niepowtarzalną okazję do spotkania najwybitniejszych specjalistów w tej dziedzinie w Europie (m.in. Alberto Turco, Juan Carlos Asensio Palacios, Giacomo Baroffio, Johannes Berchmans Göschl, Giovanni Conti, Patrizia Bovi, Marco Gozzi, o. Bernard Sawicki OSB i wielu innych). Podczas każdego zjazdu odbywają się wykłady, a także ćwiczenia z danego zagadnienia. Można w ten sposób nabyć niezbędną wiedzę teoretyczną potrzebną dla prawidłowego rozumienia tej muzyki oraz praktykę w śpiewaniu i prowadzeniu scholi gregoriańskiej
Każdy zjazd kończy się Mszą Świętą w języku łacińskim, podczas której uczestnicy kursu mają możliwość wykonać i sami poprowadzić śpiewy przygotowane podczas ćwiczeń. Daje to możliwość zapoznania się w praktyce z miejscem i znaczeniem tych śpiewów w Liturgii, a przede wszystkim jest źródłem przeżyć estetycznych i duchowych.
Cele:
poznawcze:
-poznanie semiologii gregoriańskiej;
-poznanie historii i analizy repertuaru gregoriańskiego;
-poznanie modalności gregoriańskiej i jej znaczenie;
-poznanie psalmodii;
-poznanie historii i struktury liturgii;
-poznanie elementów podstawowych paleografii łacińskiej;
-poznanie elementów kodykologii;
-poznanie kultury średniowiecza;
-poznanie genezy, historii i rozwoju dramatu liturgicznego;
-poznanie śpiewów przedgregoriańskich: śpiew starorzymski, śpiew ambrozjański, śpiew mozarabski;
-poznanie tradycji Kościołów wschodnich i Kościoła luterańskiego;
-poznanie śpiewu ludowego;
praktyczne:
-nauka śpiewania śpiewu gregoriańskiego i śpiewów należących do innych rodzin monodycznych;
-nauka dyrygowania gregoriańskiego;
-przygotowanie liturgii eucharystycznej oraz liturgii godzin;
-podstawy odczytywania śpiewów ze źródeł historycznych;
-wizyty w archiwach, gdzie znajdują się cenne zabytki rękopiśmienne na terenie Polski;
-nauka gregoriańskiej emisji głosu;
-uczestnictwo w łacińskiej Mszy św.
społeczne:
-stworzenie forum dyskusyjnego wokół problematyki chorałowej;
-kontakt i praca z wybitnymi znawcami i praktykami monodii liturgicznej.
Po zakończeniu studiów absolwent potrafi analizować i przygotować utwór z repertuaru śpiewu gregoriańskiego w duchu najnowszych badań semiologii gregoriańskiej, zrozumieć go w kontekście historyczno-liturgicznym, zinterpretować jego znaczenie teologiczno-duchowe wychodząc z badań nad ścisłą symbiozą między tekstem a melodią. Absolwent potrafi zaśpiewać, przygotować scholę gregoriańską i ją poprowadzić.
JEDNOSTKĄ PROWADZĄCĄ STUDIA jest
Międzyuczelniany Instytut Muzyki Kościelnej
na Wydziale Historii i Dziedzictwa Kulturowego
Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie
KIEROWNIKIEM STUDIÓW jest
s. dr hab. Susi Ferfoglia, prof. UPJP2 tel. 504 615 391
1. 11-12 października 2019 
2. 15-16 listopada 2019
3. 13-14 grudnia 2019
4. 17-18 stycznia 2020
5. 14-15 lutego 2020
6. 13-14 marca 2020
7. 17-18 kwietnia 2020
8. 15-16 maja 2020
9. 5-6 czerwca 2020
godz.: piątek: 15.00-20.00 sobota: 9.00-15:30.

 

Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie Wszelkie prawa zastrzeżone przez Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie 2020