Zmiana rozmiaru tekstu

-A A +A

Menu

Media

PODYPLOMOWE STUDIA ZESPOŁOWEJ OPIEKI DUSZPASTERSKIEJ ŚW. JANA BOŻEGO

PODYPLOMOWE STUDIA ZESPOŁOWEJ OPIEKI DUSZPASTERSKIEJ ŚW. JANA BOŻEGO są prowadzone przez Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie we współpracy z Polską Prowincją Zakonu Bonifratrów. Studia przeznaczone są dla absolwentów uczelni pierwszego i drugiego stopnia, zarówno duchownych jak i świeckich.

Studia kształcą specjalistów w zakresie duszpasterstwa ochrony zdrowia i pomocy społecznej, i przygotowują do pełnienia funkcji kapelana lub asystenta świeckiego w posłudze duszpasterskiej na terenie szpitala, hospicjum lub innej placówki ochrony zdrowia lub pomocy społecznej, jak również w opiece domowej.

  • Celem studiów jest nabycie przez studenta wiedzy, umiejętności i kompetencji w rozpoznaniu, nawiązywaniu i podtrzymywaniu relacji interpersonalnych, sposobów rozwiazywania problemów powstałych pod wpływem sytuacji choroby oraz duchowej troski o chorego i jego rodzinę.
  • Celem studiów jest również nabycie umiejętności współpracy z dyrekcją, pracownikami i wolontariuszami zespołu opiekuńczego, a także koordynacji wolontariatu, inicjowania komitetów bioetycznych, organizowania grup świeckich pomocników duszpasterstwa ochrony zdrowia i pomocy społecznej w lokalnych placówkach we współpracy z kapelanem.

Absolwent uzyskuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie wraz z certyfikatem praktyk klinicznych i opiekuńczych nadawanym przez Polską Prowincję Zakonu Bonifratrów.

Zajęcia odbywaja się w systemie wykładów, ćwiczeń i warsztatów. Część zajęć odbywa się metodą e-learningu. 

JEDNOSTKĄ PROWADZĄCĄ STUDIA jest
Wydział Nauk Społecznych, Instytut Pracy Socjalnej
Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie
 
KIEROWNIKIEM STUDIÓW jest
Ks. dr hab. Grzegorz Godawa
 

Geneza:

utworzenie Szkoły Opieki Duszpasterskiej w Służbie Zdrowia i Opieki Społecznej to inicjatywa Zakonu Bonifratrów, przy wsparciu Fundacji Hospicyjnej oraz wydawnictwa "Medycyna Praktyczna".

Projekt objęty został patronatem przez Kardynała Stanisława Dziwisza oraz Papieską Radę ds. Duszpasterstwa Służby Zdrowia w Watykanie.
9 marca 2009 r. w Krakowie-Łagiewnikach zorganizowano konferencję pt.”Kapelan Szpitalny i zespoły medyczne we wspólnej posłudze chorym"...
Do projektu został włączony Międzywydziałowy Instytut Bioetyki Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II.
17 marca 2010 r. w Wyższym Seminarium Duchownym Archidiecezji Krakowskiej zorganizowano międzynarodową konferencję pt. „W drodze ku Szkole Kapelanii Szpitalnej’
Owocem Konferencji było powołanie zespołu odpowiedzialnego za organizację Szkoły Opieki Duszpasterskiej w Służbie Zdrowia i Pomocy Społecznej.
W skład zespołu weszły Polska Prowincja Bonifratrów, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie oraz Fundacja Hospicyjna.

W roku akademickim 2011/2012 zainaugurowana została pierwsza edycja Podyplomowych Studiów z Zakresu Opieki Duszpasterskiej, Służby Zdrowia i Pomocy Społecznej.

W 2015 roku, w ramach przygotowań do kolejnej edycji, nastąpiła reorganizacja studiów: skrócony został czas trwania nauki (z trzech semestrów do dwóch), przy niewielkich modyfikacjach programu studiów, wprowadzono elementy nauczanie metodą e-learning, udoskonalono system praktyk klinicznych. Zmianie uległa nazwa studiów, która od roku akademickiego 2015/2016 brzmi: Podyplomowe Studia Zespołowej Opieki Duszpasterskiej św. Jana Bożego.

Uchwała w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Praktyk Podyplomowych Studiów Zespołowej Opieki Duszpasterskiej św. Jana Bożego

Regulamin Praktyk

 

PLAN STUDIÓW NA ROK AKADEMICKI 2018/2019

PROGRAM STUDIÓW NA ROK AKADEMICKI 2018/2019

 

EFEKTY KSZTAŁCENIA

 

Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie Wszelkie prawa zastrzeżone przez Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie 2020