Zmiana rozmiaru tekstu

-A A +A

Menu

Media

PODYPLOMOWE STUDIA Z BIOETYKI

PODYPLOMOWE STUDIA Z BIOETYKI przeznaczone są dla absolwentów szkół wyższych. Studia kształcą specjalistów w zakresie bioetyki i etyki medycznej, przygotowują do pełnienia funkcji nauczycieli etyki i bioetyki w szkołach, do pracy dziennikarskiej w tej dziedzinie, do pogłębionej etycznie pracy w służbie zdrowia, do pełnienia roli konsultantów bioetycznych lub innych funkcji w zakładach opieki zdrowotnej i placówkach opiekuńczych czy hospicjach, do działalności w centralnych, regionalnych czy szpitalnych komisjach bioetycznych, do pełnienia funkcji w urzędach administracji publicznej, administracji związanej z służbą zdrowia i ochroną środowiska, do sprawowania funkcji kapelanów szpitali, do pracy wśród chorych, do bardziej świadomej etycznie promocji życia i zdrowia. Uczestnik uzyskuje ministerialne świadectwo ukończenia studiów na podstawie zaliczenia wykładanych przedmiotów oraz przedłożonej do oceny, przygotowanej pod kierunkiem promotora, krótkiej rozprawy na temat mieszczący się w programie studiów.

Absolwent Podyplomowych Studiów z Bioetyki posiada wiedzę i kompetencje:

 • zna argumentację filozoficzną, teologiczno-moralną, biologiczną, prawną stosowaną w uzasadnieniu norm bioetycznych;
 • charakteryzuje właściwe i niewłaściwe cele medycyny, posiada wiedzę o normach etycznych, które obowiązują w pracy medyka, farmaceuty oraz szeroko rozumianej służby zdrowia;
 • zna podstawowe fakty z historii rozwoju bioetyki jako interdyscyplinarnej dziedziny nauki;
 • posiada znajomość podstawowych deklaracji, kodeksów, dokumentów omawiających szeroko rozumianą problematykę bioetyczną;
 • posiada pogłębioną wiedzę w zakresie prawa medycznego;
 • posiada podstawową wiedzę o człowieku – jego funkcjonowaniu na płaszczyźnie biologicznej, psychicznej, społecznej i duchowej;
 • formułuje podstawowe normy obowiązujące w seksuologii, bioetyce początku, trwania i końca życia;
 • formułuje podstawowe normy etyczne obowiązujące w badaniach naukowych oraz eksperymentach badawczych, zwłaszcza w obszarze inżynierii genetycznej i biotechnologii;
 • charakteryzuje podstawowe uzależnienia człowieka, a zarazem zna sposoby i możliwe drogi wyjść z tej sytuacji;
 • charakteryzuje filozoficzno-teologiczne podstawy duchowego i religijnego wsparcia w chorobie, śmierci i żałobie;
 • wskazuje filozoficzne założenia ekologii i ochrony środowiska;
 • zna zasady funkcjonowania oraz rolę komitetów bioetycznych;
 • zna dokumenty, deklaracje oraz przemówienia wyznaczające zadania komitetów bioetycznych;
 • formułuje zasady planowania zajęć dydaktycznych obejmujących zagadnienia bioetyczne;
 • potrafi formułować i rozwiązywać kazusy bioetyczne;
 • przedstawia wyniki badań i analiz w postaci samodzielnie przygotowanej pracy podyplomowej zawierającej wszystkie niezbędne założenia metodologiczne;
 • absolwenci będący pracownikami służby zdrowia łatwiej podejmują rozmowy z pacjentem i jego rodziną na istotne tematy dotyczące ludzkiej egzystencji, a także wykorzystując wiedzę interdyscyplinarną holistycznie udzielając wsparcia w chorobie, śmierci i żałoby;
 • jako konsultant bioetyczny w zakładach opieki zdrowotnej, placówkach opiekuńczych czy hospicjach koordynuje działania mające na celu promocję życia i zdrowia;
 • jako dziennikarz na łamach prasy lub w innych środach masowego przekazu inicjuje i podejmuje dyskusje o tematyce bioetycznej;
 • w życiu codziennym postępuje zgodnie z założeniami bioetyki personalistycznej;
 • jest kreatywnie zaangażowany w promocję zdrowia i życia ludzkiego;
 
 
 
JEDNOSTKĄ PROWADZĄCĄ STUDIA jest
Wydział Nauk Społecznych
Instytut Nauk o Rodzinie
Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie
 
KIEROWNIKIEM STUDIÓW jest
Ks. dr hab. Andrzej Muszala, prof. UPJPII
 
 
 
październik: 12, 19, 26,
listopad: 16, 23, 30
grudzień: 7, 14, 21
styczeń: 4, 11, 18,25
Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie Wszelkie prawa zastrzeżone przez Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie 2020