Zmiana rozmiaru tekstu

-A A +A

Menu

Media

HARMONOGRAM REKRUTACJI

 

WYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH
 
PODYPLOMOWE STUDIA Z BIOETYKI
 
Rejestracja elektroniczna:
7 maja 2018 r.–30 września 2018 r.,
Termin składania dokumentów:
24 września 2018 r.–28 września 2018 r.,
 
PODYPLOMOWE STUDIA ZESPOŁOWEJ OPIEKI DUSZPASTERSKIEJ ŚW. JANA BOŻEGO
 
Rejestracja elektroniczna:
7 maja 2018 r. – 21 września 2018 r.,
Termin składania wymaganych dokumentów:
24 września 2018 r. – 28 września 2018 r.,
Rekrutacja przedlużona do dnia 5 października 2018 r.
 

PODYPLOMOWE STUDIA SPECJALISTA PRACY Z OSOBĄ STARSZĄ W ŚRODOWISKU DOMOWYM I INSTYTUCJONALNYM

Rejestracja elektroniczna:
Nabór na semestr zimowy:
21 maja 2018 r. –14 września 2018 r.,
Nabór na semestr letni:
2 stycznia 2019 r.– 31 stycznia 2019 r.,
 
Termin składania wymaganych dokumentów:
Nabór na semestr zimowy:
17 września 2018 r. – 21 września 2018 r.,
Nabór na semestr letni:
4 lutego 2019 r.-7 lutego 2019 r.,
 
PODYPLOMOWE STUDIA MENEDŻER EKONOMII SPOŁECZNEJ
 
Rejestracja elektroniczna:
1 czerwca 2018 r. – 8 września 2018 r.,
 Termin składania wymaganych dokumentów:
5 września 2018 r.-14 września 2018 r.,

PODYPLOMOWE STUDIA Z MEDIACJI CYWILNYCH I RODZINNYCH

Rejestracja elektroniczna:
Nabór na semestr zimowy:
19 czerwca 2018 r. –28 września 2018 r.,
Nabór na semestr letni:
02 stycznia 2019 r.– 31 stycznia 2019 r.,
 
Termin składania wymaganych dokumentów:
Nabór na semestr zimowy:
1 października 2018 r. – 5 października 2018 r.,
Nabór na semestr letni:
4 lutego 2019 r.- 7 lutego 2019 r.,
 
PODYPLOMOWE STUDIA INSTYTUTU DZIENNIKARSTWA I KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ
 
PODYPLOMOWE STUDIA EDUKACJA MEDIALNA / MEDIA RELATIONS
PODYPLOMOWE STUDIA ZARZĄDZANIE W MEDIACH I KULTURZE
PODYPLOMOWE STUDIA KREATYWNOŚĆ W SOCIAL MEDIA / CREATIVE SOCIAL MEDIA
 
Rejestracja elektroniczna:
Nabór na semestr zimowy:
7 maja 2018 r. – 23 września 2018 r.,
Nabór na semestr letni:
3 grudnia 2019 r. – 10 lutego 2019 r.,
 

Termin składania wymaganych dokumentów:

Nabór na semestr zimowy:
24 września 2018 r. – 28 września 2018 r.,
Nabór na semestr letni:
11 lutego 2019 r. - 20 lutego 2019 r.,
 
WYDZIAŁ FILOZOFICZNY
 

PODYPLOMOWE STUDIA Z FILOZOFII I ETYKI

Rejestracja elektroniczna:
Nabór na semestr zimowy:
7 maja 2018 r. – 17 września 2018 r.,
Nabór na semestr letni:
02 stycznia 2019 r.– 31 stycznia 2019 r.,
 
Termin składania wymaganych dokumentów:
Nabór na semestr zimowy:
17 września 2018 r. – 28 września 2018 r.,
Nabór na semestr letni:
31 stycznia 2019 r. - 07 lutego 2019 r.,
 

PODYPLOMOWE STUDIA FILOZOFIA W BIZNESIE

Rejestracja elektroniczna:
Nabór na semestr zimowy:
7 maja 2018r. – 17 września 2018r.,
 
Termin składania wymaganych dokumentów:
Nabór na semestr zimowy:
17 września 2018r. – 28 września 2018r.,
 

WYDZIAŁ HISTORII I DZIEDZICTWA KULTUROWEGO

PODYPLOMOWE STUDIA Z MONODII LITURGICZNEJ

I TURA:
rejestracja elektroniczna:
7 maja–22 czerwca 2018 r.,
przesłuchania weryfikacyjne:
25 czerwca 2018 r.,
Termin ogłoszenia listy Kandydatów, którzy zdali przesłuchania weryfikacyjne:
26 czerwca 2018 r.,
Termin składania wymaganych dokumentów (zgłoszenie gotowości do podjęcia studiów):
27 czerwca -15 lipca 2018 r., (istnieje możliwość przesłania dokumentów za pośrednictwem poczty po wcześniejszym ustaleniu z sekretariatem studiów podyplomowych)
 
II TURA:
rejestracja elektroniczna:
1 sierpnia–14 września 2018 r.,
przesłuchania weryfikacyjne:
17 września 2018 r.,
Termin ogłoszenia listy Kandydatów, zdali egzamin wstępny:
18 września 2018 r.,
Termin składania wymaganych dokumentów (zgłoszenie gotowości do podjęcia studiów):
19-29 września 2018 r., (istnieje możliwość przesłania dokumentów za pośrednictwem poczty po wcześniejszym ustaleniu z sekretariatem studiów podyplomowych)
 
REKRUTACJA PRZEDŁUŻONA DO 27 WRZEŚNIA 2018 R.
Przesłuchanie weryfikacyjne: 28 września 2018 r.
Ogłoszenie listy kandydatów: 1 października 2018 r.
Termin złożenia wymaganych dokumentów: do 8 października 2018 r.
 
 
PODYPLOMOWE STUDIA Z ARCHIWISTYKI I BIBLIOTEKOZNAWSTWA
PODYPLOMOWE STUDIA SEMIOLOGICZNE "SYMBOLIKA W KULTURACH ŚWIATA"
 
Rejestracja elektroniczna:
Możliwość rejestracji oraz  składnia dokumentów :
Kandydaci, którzy dokonają rejestracji do 30  września 2018-rozpoczynają zajęcia w październiku.
Kandydaci, którzy dokonają rejestracji od 10 października 2018 do 28  lutego 2019, rozpoczynają zajęcia w marcu.
 
 
 
WYDZIAŁ TEOLOGICZNY 
 
PODYPLOMOWE STUDIA PASTORALNE FORMACJI STAŁEJ KAPŁANÓW
 
TERMIN REKRUTACJI:
Termin rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji elektronicznej:
Nabór na semestr zimowy: 21 maja 2018 r. – 28 września 2018 r.,
 
Termin składania wymaganych dokumentów:
3 września 2018 r. – 28 września 2018 r.
 
Ogłoszenie listy przyjętych 28 września 2018 r.
 
WYDZIAŁ TEOLOGICZNY SEKCJA TARNÓW
 
PODYPLOMOWE STUDIA Z TEOLOGII  ZE SPECJALIZACJĄ W EKLEZJOLOGII/LICENCJAT KOŚCIELNY
 
Rejestracja elektroniczna:
Nabór na semestr zimowy:
7 maja 2018r. – 21 września 2018 r.,
 
Termin składania wymaganych dokumentów:
Nabór na semestr zimowy:
24 września 2018r. – 28 września 2018 r.,
 
Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie Wszelkie prawa zastrzeżone przez Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie 2018