Zmiana rozmiaru tekstu

-A A +A

Menu

Media

PODEJŚCIE SKONCENTROWANE NA ROZWIĄZANIACH W SYSTEMOWYM POMAGANIU

 

Studia Podyplomowe Podejście Skoncentrowane na Rozwiązaniach w systemowym pomaganiu, zostały utworzone w Instytucie Pracy Socjalnej na Wydziale Nauk Społecznych. Zostały przygotowane zarówno dla osób pracujących w sposób indywidualny z klientem – psychologów, pedagogów, pracowników socjalnych, coachów, trenerów, doradców zawodowych, terapeutów, interwentów jak również dla przedstawicieli innych zawodów pomocowych, pracujących z grupami/rodzinami, znajdującymi się w trudnej sytuacji społecznej i zawodowej, młodzieżą, osobami z uzależnieniami, problemem przemocy, w sytuacjach konfliktów i innymi specjalistami którzy dbają o swój rozwój zawodowy i osobisty.
 
Program doskonalących Podyplomowych Studiów Podejście Skoncentrowane na Rozwiązaniach w Systemowym Pomaganiu został skonstruowany w taki sposób, aby stworzyć możliwość zrozumienia i wykorzystywania w praktyce filozofii centralnej PSR oraz nabycia umiejętności pracy z klientem lub rodziną przez specjalistów, którzy na co dzień w swojej pracy potrzebują wykorzystywać nowoczesne metody i techniki w celu poprawy funkcjonowania swoich klientów.
 

Ukończenie Podyplomowych Studiów Podeście Skoncentrowane na Rozwiązaniach w Systemowym Pomaganiu jest równoznaczne z ukończeniem I stopnia TSR (szkolenie podstawowe) i II stopnia TSR (szkolenie zaawansowane) i kończy się dodatkowo uzyskaniem stosownych certyfikatów.

Zajęcia prowadzą certyfikowani trenerzy i superwizorzy TSR.

Zajęcia realizowane w formie wykładów, warsztatów, ćwiczeń i pracy własnej, zaliczeniem jest obrona dyplomu na podstawie doświadczeń zebranych podczas realizacji własnego projektu wsparcia rodziny.

Warunki rekrutacji tutaj

Zapraszamy

Plakat

 

Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie Wszelkie prawa zastrzeżone przez Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie 2019