Zmiana rozmiaru tekstu

-A A +A

Menu

Media

PODYPLOMOWE STUDIA MENEDŻER EKONOMII SPOŁECZNEJ

 
przeznaczone są dla absolwentów kierunków społecznych i humanistycznych, prawnych, medycznych lub ekonomicznych, którzy zajmują się lub zamierzają podejmować pracę z grupami społecznymi odbiorców korzystających z usług w sektorze podmiotów ekonomii społecznej. Studia adresujemy m.in. do terapeutów zajęciowych, doradców, pracowników socjalnych, socjologów, pedagogów, psychologów oraz osób zarządzających instytucjami pomocy społecznej, którzy zamierzają powoływać, tworzyć, rozwijać podmioty ekonomii społecznej, w tym także Przedsiębiorstwa Społeczne.
 

 Studia adresowane są do:

  • pracowników socjalnych oraz specjalistów pracy socjalnej
  • psychologów
  • pielęgniarek
  • pracowników środowisk rehabilitacji społecznej i zawodowej, terapeutów zajęciowych
  • pracowników służb społecznych
  • koordynatorów programów i projektów reintegracyjnych i społecznych, szczególnie z zakresu przeciwdziałania marginalizacji społecznej, aktywności lokalnej, aktywizującej polityki społecznej i in.
  • pedagogów, socjologów oraz absolwentów innych kierunków humanistycznych  i społecznych, pragnących pracować w sektorze Ekonomii Społecznej

Studia trwają 2 semestry. Sąrealizowane w zjazdach co dwa tygodnie, w soboty od godz. 8.30.

Zajęcia praktyczne i wizyty studyjne będą realizowane 3 razy w każdym semestrze (1 piątek w miesiącu w godzinach 8:00 do 15:00: listopad, grudzień, styczeń; oraz marzec, kwiecień, maj).
Studia kończy obrona pracy dyplomowej w formie projektu.
 
Zachęcamy do rekrutacji.
 
 
 
 
 
 

 

 
Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie Wszelkie prawa zastrzeżone przez Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie 2019