Zmiana rozmiaru tekstu

-A A +A

Menu

Media

SPECJALISTA PRACY Z OSOBĄ STARSZĄ W ŚRODOWISKU DOMOWYM I INSTYTUCJONALNYM

 

Studia są przeznaczone dla absolwentów kierunków społecznych i humanistycznych, prawnych lub medycznych, którzy zajmują się w swej pracy osobami starszymi lub zamierzają pracować z tą grupą społeczną, m.in. w charakterze opiekunów, terapeutów, doradców, pracowników socjalnych, osób zarządzających instytucjami pomocy społecznej, pracowników instytucji oświatowych i kulturalnych, kuratorów sądowych, prawników.

Studia adresowane są do:

 • pracowników socjalnych oraz specjalistów pracy socjalnej
 • psychologów i terapeutów
 • pielęgniarek
 • wychowawców i opiekunów
 • pracowników świetlic środowiskowych i socjoterapeutycznych
 • asystentów rodziny
 • pracowników służb społecznych
 • pracowników placówek opiekuńczo-wychowawczych (np. pogotowia opiekuńczego, domów dziecka)
 • koordynatorów programów i projektów socjalnych i społecznych, szczególnie z zakresu wsparcia osób starszych, integracji międzypokoleniowej, przeciwdzia-łania marginalizacji społecznej, przeciwdziałania przemocy, aktywności lokalnej i in.
 • pedagogów, socjologów oraz absolwentów innych kierunków humanistycznych  i społecznych, pragnących pracować w charakterze osoby pomagającej osobie starszej i rodzinie,
 • członków rodzin.

Początek rekrutacji 17 czerwca.

Warunki rekrutacji tutaj.

Zapraszamy

 

Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie Wszelkie prawa zastrzeżone przez Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie 2019