Zmiana rozmiaru tekstu

-A A +A

Menu

Media

Podyplomowe Studia Podejście Skoncentowane na Rozwiązaniach w Systemowym Pomaganiu

PODYPLOMOWE STUDIA PODEJŚCIE SKONCENTROWANE NA ROZWIĄZANIACH W SYSTEMOWYM POMAGANIU

Studia Podyplomowe Podejście Skoncentrowane na Rozwiązaniach w systemowym pomaganiu przygotowano zarówno dla osób pracujących w sposób indywidualny z klientem – psychologów, pedagogów, pracowników socjalnych, coachów, trenerów, doradców zawodowych, terapeutów, interwentów jak również dla przedstawicieli innych zawodów pomocowych, pracujących z grupami/rodzinami, znajdującymi się w trudnej sytuacji społecznej i zawodowej, młodzieżą, osobami z uzależnieniami, problemem przemocy, w sytuacjach konfliktów i innymi specjalistami którzy dbają o swój rozwój zawodowy i osobisty.

Opis studiów:

Podejście Skoncentrowane na Rozwiązaniach (PSR/SFA) wywodzi się z Terapii Krótkoterminowej Skoncentrowanej na Rozwiązaniach (TSR/BSFT). Jest to model, który kładzie największy nacisk na wykorzystanie tego, co „zdrowe/mocne” w klientach oraz na ich kompetencjach, potencjale i zaradności. Jest to systemowy model zorientowany na cel. Koncentruje się on na wspólnej pracy z klientem w celu budowania rozwiązań. Rozpoznanie, jakie są prawdziwe oczekiwania klienta jest kluczowym elementem w niesieniu skutecznej pomocy. Umożliwia to faktyczną współpracę z klientem na rzecz zmian i efektywnych rozwiązań. Podejście Skoncentrowane na Rozwiązaniach pomaga pracować nie tylko z klientami w kryzysie (przemoc domowa, uzależnienia, niepełnosprawność, samotne rodzicielstwo, bezrobocie, bezdomność i inne), ale może być wykorzystane do wspierania psychologów, pedagogów, pracowników socjalnych, doradców, zawodowych i innych specjalistów w procesie ich zawodowej aktywności – poprzez poradnictwo specjalistyczne, wprowadzenie technik zapobiegających wypaleniu zawodowemu czy superwizji ich pracy.

W związku z powyższym program doskonalących Podyplomowych Studiów Podejście Skoncentrowane na Rozwiązaniach w Systemowym Pomaganiu został skonstruowany w taki sposób, aby stworzyć możliwość zrozumienia i wykorzystywania w praktyce filozofii centralnej PSR oraz nabycia umiejętności pracy z klientem lub rodziną przez specjalistów, którzy na co dzień w swojej pracy potrzebują wykorzystywać nowoczesne metody i techniki w celu poprawy funkcjonowania swoich klientów. Proponowane przedmioty to wiedza i praktyka, przekazywana przez specjalistów – praktyków w tej dziedzinie, doskonalona przez uczestników studiów poprzez udział w warsztatowych zajęciach, wsparta superwizjami pracy własnej.            

 

Ukończenie Podyplomowych Studiów Podeście Skoncentrowane na Rozwiązaniach w Systemowym Pomaganiu jest równoznaczne z ukończeniem I stopnia TSR (szkolenie podstawowe) i II stopnia TSR (szkolenie zaawansowane) i kończy się dodatkowo uzyskaniem stosownych certyfikatów.

Zajęcia prowadzą certyfikowani trenerzy i superwizorzy TSR.

Zajęcia realizowane w formie wykładów, warsztatów, ćwiczeń i pracy własnej, zaliczeniem jest obrona dyplomu na podstawie doświadczeń zebranych podczas realizacji własnego projektu wsparcia rodziny.

 
NAZWA JEDNOSTKI PROWADZĄCEJ STUDIA:
Wydział Nauk Społecznych, Instytut Pracy Socjalnej
Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
 
DANE TELEADRESOWE JEDNOSTKI:
Wydział Nauk Społecznych,
31-002 Kraków,
ul. Kanonicza 9, II piętro, pok. 301,
 
Centrum Kształcenia Podyplomowego UPJP II, sekretariat:
31-069 Kraków, ul. Bernardyńska 3, parter, pok. 51,
tel. 12 428 60 30 wew. 942
e-mail: ckp@upjp2.edu.pl
 

BIBLIOTEKA: Biblioteka UPJP II, ul. Bobrzyńskiego 10

KIEROWNIK STUDIÓW:
dr MARIA ŁUSZCZYŃSKA

 

Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie Wszelkie prawa zastrzeżone przez Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie 2020