Zmiana rozmiaru tekstu

-A A +A

Menu

Media

UPJP II

Studia podyplomowe realizowane w naszej Uczelni są propozycją dla osób, które chcą poszerzać horyzonty, pogłębiać kompetencje, doskonalić i wzbogacać posiadaną wiedzę.

Programy studiów gwarantują aktualną wiedzę, która jest przekazywana w formie wykładów, ćwiczeń, konwersatoriów i warsztatów. Każdy program studiów to doskonałe połączenie wiedzy teoretycznej i praktycznych zajęć.

Dzięki przeniesieniu części zajęć na  platformę e-learningową Słuchacze mają możliwość dostosowania tempa i miejsca nauki do swoich potrzeb. Studia są okazją do wymiany doświadczeń oraz czerpania inspiracji z pomysłów wykładowców akademickich, dyrektorów, kierowników instytucji edukacyjnych i doświadczonych nauczycieli; zapewniają zestaw praktycznych materiałów i pomocy dydaktycznych przygotowany przez prowadzących.

 

Uczelniane uregulowania dotyczące organizacji studiów podyplomowych, warunków rekrutacji na studia oraz praw i obowiązków słuchaczy zawiera Regulamin Studiów Podyplomowych.

Aktualną ofertę studiów podyplomowych zawiera zakładka PROWADZONE STUDIA PODYPLOMOWE.

Zasady rekrutacji na studia podyplomowe zawiera zakładka REKRUTACJA NA STUDIA PODYPLOMOWE.

Informacje o opłatach za zajęcia dydaktyczne, za sporządzanie dokumentów związanych z procesem kształcenia a także dotyczące terminów wnoszenia opłat zawiera zakładka OPŁATY.

Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie Wszelkie prawa zastrzeżone przez Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie 2019